Navigation

“What If It’s True?”, Dr. Larry Rickard, Dec. 7, 2014

December 7, 2014 ()

Bible Text: Luke 2:8-12 |

“Tears of Gratitude”, Dr. Larry Rickard, Nov. 16, 2014

November 16, 2014 ()

Bible Text: Luke 14 |

“Halloween”, Dr. Larry Rickard, Nov. 9, 2014

November 9, 2014 ()

Bible Text: Luke 23:26-28 |

“Final Destination?”, Pastor Schroer – Oct. 19, 2014

October 19, 2014 ()

Bible Text: Luke 16:19-31 |

“The Way of Cain”-Dr. Larry Rickard, Oct. 12, 2014

October 12, 2014 ()

Bible Text: Jude 5-11 |

“Rip An Winkle” – Dr. Larry Rickard, Oct. 5, 2014

October 5, 2014 ()

Bible Text: Hebrews 4:14-16 |

“It’s A Miracle”-Dr. Larry Rickard, Sept. 28, 2014

September 28, 2014 ()

Bible Text: Hebrews 4:1-13 |

“The Four Horsemen”-Dr. Larry Rickard, Sept. 21, 2014

September 21, 2014 ()

Bible Text: Rev. 6:1-8 |

“The Final Chapter”, Dr. Larry Rickard, Sept. 14, 2014

September 14, 2014 ()

,

“Father Knows Best?”, Pastor Schroer

June 15, 2014 ()

Bible Text: Prov. 4:1-13 | ,